דף הבית >> שאלות ותשובות >> שאלות כלליות >> מתי המים פסולים למי שתיה

מתי המים פסולים למי שתיה

 לפי תקנות בריאות העם מים פסולים לשמש כמי-שתיה אם מתקיים בהם אחד מאלה:
חשוב לבעלי מאגרים ביתיים
מים שעמדו בבריכת מי שתייה תקופה העולה על חודש ימים יכולים להוות סיכון עקב התפתחות חיידקים במערכת , לכן נדרש להם בדיקה מיקרוביאלית לפני השימוש בהם כמי שתייה אלא אם הם מכילים חומר חיטוי פעיל.

לפי תקנות בריאות העם  מים פסולים לשמש כמי-שתיה אם מתקיים בהם אחד מאלה:
- בבדיקה מיקרוביאלית התגלו בהם חיידק קוליפורם צואתי או יותר משלושה חיידקי קוליפורם במאה מיליליטר מים;
- בבדיקה כימית התגלה כי המים מכילים גורם המפורט בטור א בתוספת הראשונה או השביעית, מעל לריכוזים המפורטים לצדם בטור ב;
- בבדיקה כימית נתגלה ריכוז פלואור באזור המפורט בטור א לתוספת השלישית, מעל לריכוז המפורט לצדו בטור ד;
- סקר תברואי מצביע, לדעת רשות הבריאות, כי השימוש במים כמי-שתיה עלול לפגוע בבריאות הציבור;
- בבדיקה רדיואקטיבית נתגלה כי רמת הקרינה הרדיואקטיבית חורגת מן המפורט בתוספת התשיעית;
- רשות בריאות או ספק ראו כי קיים חשש סביר שהמים עלולים לסכן את בריאות הציבור בשל איכותם או מראהם או בגלל סכנה של זיהומם;
- בבדיקה נתגלה כי הם מכילים חומרים רעילים שלא פורטו בתוספת הראשונה או השביעית, בריכוז העלול לסכן את בריאות הציבור.