דף הבית >> שאלות ותשובות >> שאלות כלליות >> מתי נדרש שטיפה וחיטוי של מערכת המים

מתי נדרש שטיפה וחיטוי של מערכת המים

 בתקנות בריאות העם מציוין מספר מצביעם שבהם חובה לבצע שטיפה וחיטוי לפני הספקת המים לשתייה.

לפי תקנות בריאות העם שטיפה וחיטוי של מערכת מי השתייה נדרשת :

▪ לפני הספקת מי שתיה ממערכת מים חדשה.
▪ פתיחת צנרת
▪ שינוי ייעוד צנרת
▪ חדירת זיהום למערכת
▪ פעילות תחזוקה ומנע
▪ תיקון נזילה


החוק גם מציין את הדרישה לשטיפה וחיטוי תקופתי למאגרי מי שתייה כדלקמן:
   ▪ פעמים בשנה - אם מקור המים שבבריכה הם מים עיליים בצירוף מי תהום
   ▪ פעם בשנתיים         - אם מקור המים הוא מי תהום.