דף הבית >> שאלות ותשובות >> שאלות כלליות >> מהי זרימה חוזרת?

מהי זרימה חוזרת?

 מהי זרימה חוזרת?ולמה מגידים אותה שגורם סיכון ויש למנוע אותה

המושג של זרימה חוזרת קשור ישירות לנשוא זיהום מי השתייה עקב  חדירת מים מזוהמים או חומרים מסוכנים למערכת מי השתייה וזה יכול לגרום לפגיעה בבריאותם של צרכני המים.

בעיקרון מדובר על אפשרות של זרימת מים מזוהמים לתוך צינור אספקת מי שתייה בכיוון הפוך לכיוון הזרימה המתוכנן .מצבים כאלה קורים, בגלל מספר גורמים כמו הפסקת מים, הפעלת משאבות בחקלאות,דישון, טעות אנוש.

קיימת דרישה בחוק למניעת זרימה חוזרת ובו מגדירים את הדרישות למניעת זיהום מערכות אספקת מי שתייה

מזרימת מים חוזרת ולמניעת חיבורי כלאיים: תקנות בריאות העם, חוק המים, וחוק התכנון והבנייה.

 

על מנת להבטיח אי פגעה במי השתייה מוגדרים מספר פתרונות שמטרתם להביא להפרדה מוחלטת בין מערכות מי שתייה לבין מערכות מים אחרות :מרווח אוויר והתקנת אביזר למניעת זרימה חוזרת (מז"ח) .