דף הבית >> השירותים שלנו >> דגום מי-שתייה >> דיגום מי שתייה

דיגום מי שתייה

דיגום מי שתייה דגום מי-שתייה ביצוע דיגום למי שתייה לבדיקת מיקרוביאלית,כימיה מצומצמת ומתכות. הדיגום מועבר למעבדה מו

דיגום מים נדרש על מנת בדוק את איכות המים מבחינה איכותם המיקרביאלית והכימיות.
הדיגום מבוצע על ידי דוגם מוסך שעבר הכשרה מתאימה ויש לו הסמכה לך.
הדיגום נדרש לאחר פעילות של חיטוי של מערכת מים על מנת לבדוק את איכות העבודה והבטחת מיום נקיים לפני הספקתם, כמו כן נדרש באופן שגרתי בישובים השונים שאחראי על ביצועם תאגידי המים.

הדיגום יכול להתבצע גם באופן פרטי, אם יש לכם חשש שהמים בתוך הבית אינם נקיים , תוכלו להזמין בדיקת מים. דוגם המים מעביר את הדגימות למעבדה מוסמכת שתעביר תעודת בדיקת עם התוצאות בסיום הבדיקה.

 

האם הבדיקות שנעשות בישוב יכולות להיות מספיקות ?

באופן עקרוני כן, אבל מצד שני זיהום יכול להיות מיקומי בתוך הבית שמקורו הוא במאגרים פרטים ומיכלי מים על הגג, במקרה כזה הזיהום לא יופיע בתוצאות הדיגום ברשת העירונית.

לפי תוצאות הדיגום מחליטים על השלבים הבאים . במידה ומתגלים תוצאות חריגות,  עורכים בדיקה לאיתור  מקור הזיהום ,יש מקרים שידרש בהם  שטיפה וניקוי מאגר המים או למיכלים על הגג, שטיפה וחיטוי למערכת המים בבית ו/או שינוי בחיבורים מסוגנים וביטול קווים עיוורים שהמים עומדים בהם.

מסודות טיפוליים נדרשים לבדיקות מים נוספות ובאופן גדול יותר למים הקרים החמים.

לפי תקנות בריאות העם  מים פסולים לשמש כמי-שתיה אם מתקיים בהם אחד מאלה:
- בבדיקה מיקרוביאלית התגלו בהם חיידק קוליפורם צואתי או יותר משלושה חיידקי קוליפורם במאה מיליליטר מים;
- בבדיקה כימית התגלה כי המים מכילים גורם המפורט בטור א בתוספת הראשונה או השביעית, מעל לריכוזים המפורטים לצדם בטור ב;
- בבדיקה כימית נתגלה ריכוז פלואור באזור המפורט בטור א לתוספת השלישית, מעל לריכוז המפורט לצדו בטור ד;
- סקר תברואי מצביע, לדעת רשות הבריאות, כי השימוש במים כמי-שתיה עלול לפגוע בבריאות הציבור;
- בבדיקה רדיואקטיבית נתגלה כי רמת הקרינה הרדיואקטיבית חורגת מן המפורט בתוספת התשיעית;
- רשות בריאות או ספק ראו כי קיים חשש סביר שהמים עלולים לסכן את בריאות הציבור בשל איכותם או טעמם ומראיהם או בגלל סכנה של זיהומם;
- בבדיקה נתגלה כי הם מכילים חומרים רעילים שלא פורטו בתוספת הראשונה או השביעית, בריכוז העלול לסכן את בריאות הציבור.


נוטל דוגמת מי-שתיה לשם עריכת בדיקות כאמור בתקנות אלה חייב להיות בעל הכשרה מתאימה שאושרה לכך בידי רשות בריאות.

 

אנו מוסמכים לבצוע דיגום מים רמה א  ורמה ב.