052-6365645

חשוב לבעלי מאגרים ביתיים

מים שעמדו בבריכת מי שתייה תקופה העולה על חודש ימים יכולים להוות סיכון עקב התפתחות חיידקים במערכת , לכן נדרש להם בדיקה מיקרוביאלית לפני השימוש בהם כמי שתייה אלא אם הם מכילים חומר חיטוי פעיל.